053-2032263

Hypotheek ABC

Alle vaktermen die met een hypotheek te maken hebben voor u uitgelegd.

Hypotheek Bibliotheek

Onderstaand vindt u een begrippenlijst op alfabet ,waarbij stil wordt gestaan bij alle termen waar u bij het aanvragen van een hypotheek mee te maken krijgt.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Kadaster

Het kadaster is een bedrijf waar het eigendom van alle onroerende zaken is vastgelegd. Dit register is openbaar en door iedereen te raadplegen.

Kavel

Een stuk grond waarop een nieuwbouwwoning gebouwd gaat worden.

Koop-/aannemingsovereenkomst

Een overeenkomst voor een nieuwbouwwoning. Deze bestaat uit het aan te kopen stuk grond en de te bouwen woning.

Koopakte

Een akte tussen verkoper en koper. Ook wel voorlopig koopcontract genoemd. Hierin worden de prijs en de voorwaarden vastgesteld van de koop.

Kosten koper

Kosten die ontstaan als er een bestaande woning wordt gekocht. Dit zijn bijvoorbeeld notariskosten en overdrachtsbelasting.

053-2032263