053-2032263

Hypotheek ABC

Alle vaktermen die met een hypotheek te maken hebben voor u uitgelegd.

Hypotheek Bibliotheek

Onderstaand vindt u een begrippenlijst op alfabet ,waarbij stil wordt gestaan bij alle termen waar u bij het aanvragen van een hypotheek mee te maken krijgt.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Bijleenregeling

Deze bestaat sinds 01-01-2004. Wanneer u uw woning verkoopt met overwaarde en deze niet investeert in uw nieuwe woning is het bedrag in de nieuwe hypotheek niet aftrekbaar.

Bankgarantie

Bij een ondertekening van de koopakte verlangt de verkoper een waarborgsom. Veelal 10% van de koopsom. De verkoper heeft dan meer zekerheid dat u de woning dan ook gaat afnemen. Bij een bankgarantie staat een bank garant voor de waarborgsom.

Bedenktijd

Na het onderteken van een koopcontract heeft u 3 dagen de tijd. Binnen deze 3 dagen kunt u zonder opgave van reden onder het koopcontract uit.

Bereidstellingsprovisie

Een hypotheekofferte is vaak een paar maanden geldig. Na het aflopen van de geldigheid kunt u de offerte verlengen. Hier worden kosten voor gerekend. Deze kosten noem men bereidstellingprovisie.

Bijkomende kosten

Wanneer u een huis koopt krijgt u te maken met kosten. Dat kunnen zijn overdrachtsbelasting, advieskosten, taxatiekosten, kosten NHG en notariskosten.

Boeterente

Rente die betaald wordt wegens het openbreken van het rentecontract dan wel vroegtijdig aflossen van de hypotheek.

Bouwdepot

Wanneer u gaat verbouwen is het mogelijk een verbouwing mee te financieren. De bank stort het geld op een speciale rekening. Na indienen van verbouwingsnota´s zal de bank bedragen aan u overmaken. Ze willen immers zeker weten dat de verbouwing wordt uitgevoerd.

Bouwkavel

Een kavel is een stuk grond waar u zelf een woning op mag bouwen.

Bouwkundige keuring

Een bouwkundige keuring geeft u veel informatie over de bouwkundige staat van de woning. Alles wordt vastgelegd in een bouwkundig rapport. Hierin ziet u voor de komende jaren staan wat de verwachte kosten zijn om het pand in goede staat te houden.

Bruto maandlasten

Het bedrag wat u maandelijkse betaalt aan uw bank. Dit kan aflossing en rente zijn. Afhankelijk van uw hypotheekvorm.

Bureau Krediet Registratie (BKR)

Bureau dat registreert welke leningen u heeft lopen. Bij betalingsachterstanden worden hier de achterstandscoderingen geregistreerd.

053-2032263